گروه تدبیر انرژی در حوزه های اصلی زنجیره ارزش نفت شامل صنایع بالا دستی نفت و گاز- خدمات بالادستی نفت و گاز- پالایشگاه- پتروشیمی و تجارت و بازرگانی فعال می باشد. این گروه تصمیم دارد یک هلدینگ قوی و شبکه ای از شرکتهای مختلف را برای بهره برداری از فرصتهای داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت و گاز ایجاد کند.