گروه تدبیر انرژی در حوزه های اصلی زنجیره ارزش نفت شامل صنایع بالا دستی نفت و گاز- خدمات بالادستی نفت و گاز- پالایشگاه- پتروشیمی و تجارت و بازرگانی فعال می باشد. این گروه تصمیم دارد یک هلدینگ قوی و شبکه ای از شرکتهای مختلف را برای بهره برداری از فرصتهای داخلی و خارجی در زمینه صنعت نفت و گاز ایجاد کند.

   

  چشم انداز

  قرار گرفتن در فهرست شرکتهای برتر بین المللی انرژی ظرف 10سال آینده از طریق هم افزائی با شرکتهای فعال ایرانی و بین المللی

   

  ماموریت

  «ایجاد یک شرکت توانمند بین المللی در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و تولید انرژی از طریق ایجادو یا در اختیار گرفتن سهام موثر مدیریتی شرکتهای فعال یا دارای توانائیهای بالقوه

   

  استراتژی

  مشارکت و همکاری سازنده و موثر با فعالان بازارهای داخلی و بین المللی انرژی به منظور حداکثر سازی سود با رویکرد:

  مشارکت جوئی یا شراکت پذیری....