احداث پالایشگاه نفت خام 300.000 بشکه ای در روز
گالری تصاویر

پالایش نفت خام سنگین هرمز

شرکت پالایش نفت هرمز در سال 2008 ایجاد شده است و در نظر دارد پالایشگاهی با ظرفیت 300 هزار بشکه نفت سنگین و فوق سنگین احداث کند. این پالایشگاه طوری طراحی شده است که با استفاده از استانداردهای روز اروپا حداکثر میزان بنزین و محصولات میان تقطیر را تولید کند. میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای این طرح 7 میلیارد یورو می باشد.

ظرفیت: 300هزار بشکه در روز

خوراک: نفت سنگین و فوق سنگین

محصولات: بنزین، گازوئیل، سوخت هواپیما، LPG، پروپیلن، گوگرد و کک

شرکت های ارائه دهنده دانش فنی: Linde-Axens-Sinopec-KBC

محل اجرای طرح: بندرعباس

مساحت: 736هکتار

سرمایه گذاری موردنیاز: هفت میلیارد یورو

سهم  گروه توسعه ارژی تدبیر: 80%

دوره بازگشت سرمایه: 6سال

نرخ بازدهی داخلی: 12.8 درصد